Follow Us On

Zegt u het maar….

Boeren en tuinders zijn gewend aan het vragen naar informatie;  zij zitten regelmatig met een adviseur aan de keukentafel om zich te laten informeren over het voeren van de dieren, bemesting van het land, fiscale aspecten in de bedrijfsvoering enz. Er wordt gesproken, gewikt en gewogen, op internet naar aanvullende informatie gezocht en soms een ‘second opinion’ gevraagd. Niet zelden vraagt de boer tenslotte aan de adviseur: “zegt u het maar wat het beste is”

Hoe anders is dat als de vraag zich richt op de samenwerking of de familie verhoudingen. Vraagstukken waarbij het niet gaat over informatie, regelgeving, nieuwe producten of werkwijzen, maar over de personen zelf. De vraag richt zich op relaties, gezamenlijk verleden, overtuigingen en  verwachtingen. Daarbij spelen karakter, emoties en behoefte aan erkenning en waardering een grote rol.

De “adviseur” in deze vraagstukken is de mediator/coach die zich richt op de onderlinge communicatie. Door te spiegelen, te laten zien hoe die communicatie verloopt en wat daarvan de effecten zijn, zal de mediator de betrokkenen ondersteunen in het zoeken naar andere manieren van communicatie. Effectieve communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Vragen stellen in plaats van proberen de ander te overtuigen van je eigen mening, ik-boodschappen in plaats van verwijten maken, checken of je elkaar goed begrijpt in plaats van impulsief reageren op de woorden van een ander. Dat is wat de mediator zal aanbevelen.

Daarbij zal de mediator proberen het “goede voorbeeld” te geven; “ik zie dat …. u erg ontroerd, kunt u uitleggen waardoor dat komt?, ik heb de indruk dat…. klopt dat?,  wat zou voor u een goede manier van samenwerken zijn?,  wat heeft u nodig om verder te kunnen? enz.

Omdat de mediator een neutrale positie inneemt, kan op deze wijze datgene wat nog ongezegd is gebleven, naar voren worden gebracht.  In vraagstukken rond samenwerken of familieverhoudingen is het dus niet de boer die tot slot vraagt: “zegt u het maar wat het beste is”  maar de mediator die aangeeft, “zegt u het maar….”

Related Posts