Werkwijze

werkwijze

 

Werkwijze

Voor agrarische ondernemers en hun gezinsleden:

Heeft u als agrarisch ondernemer een conflict met een andere partij, binnen of buiten de familie, en komt u er samen niet uit, dan gaat u op zoek naar de juiste persoon om u daarbij te ondersteunen. U kunt dan de hulp van AgriMediation inschakelen.

De mediators van AgriMediation hebben veel ervaring binnen de agrarische sector en bemiddelen bij conflicten op een onafhankelijke en neutrale wijze. U kunt hun profielen op deze website bekijken en rechtstreeks contact met de mediator van uw keuze opnemen. Ook kunt u een e-mail sturen met uw vraag naar info@agrimediation.nl, er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Een mediation begint altijd met het bespreken van de mediationovereenkomst met de mediator van uw keuze. U maakt afspraken over het doel van de mediation, vertrouwelijkheid en over praktische zaken zoals over de plaats waar de gesprekken plaatsvinden, bij u thuis, bij de mediator of op een andere neutrale plaats, en over de kosten.

Voor verwijzers / erfbetreders:

Als u contact hebt met een agrarisch gezin waarin, naar uw mening, begeleiding van een mediator wenselijk is, kunt u dit bespreken met de betrokken familie en hen aanbieden voor hen op zoek te gaan naar een geschikte persoon. Ook als agrarische ondernemers conflicten hebben met derde partijen bijv. met de buren, de overheid of leveranciers kan hulp van een neutrale en onafhankelijke mediator gewenst zijn.

Wellicht zoekt u eerst in uw eigen netwerk naar een geschikte mediator waar u reeds ervaring mee heeft of waar u vertrouwen in heeft. De mediators die samenwerken in AgriMediation zijn allen register mediators en hebben ruime ervaring in de agrarische sector. U kunt contact opnemen via de contactgegevens met de mediator van uw keuze of via het algemene e-mailadres info@agrimediation.nl.

In overleg met de betreffende mediator wordt samen afgestemd hoe het contact gelegd wordt tussen mediator en de agrarische familie waar het omgaat. Mogelijk wordt een eerste gezamenlijke bijeenkomst gepland om tot een goede overdracht te komen en wordt bepaald of u van het verdere mediationtraject op de hoogte wordt gehouden.

Meer over mediation algemeen leest u onder het kopje Mediation op deze site.