Follow Us On

Week van de mediation: verbinding met de samenleving

Van 1 tot en met 5 november a.s. is het weer de week van de mediation. Het algemene thema is verbinding. Dat past goed bij de agrarische sector, denk aan de verbinding met de omgeving. Dat lees je ook in de korte blog van Agrimediator Peter hieronder. Mocht jij willen sparren over verbinding maken met je omgeving, neem dan contact op met één van ons. In de week van de mediation is dit eerste gesprek gratis.

 

 Uitkopen van boerenbedrijven, kalveren die lijden wanneer ze worden gescheiden van de koe’. Het zijn veel voorkomende krantenkoppen. Als ondernemer kun je zomaar ervaren dat er over jouw hoofd een strijd wordt gestreden waar je geen invloed op hebt. Dat voelt niet goed. Je mist de erkenning voor de enorme inzet die je dagelijks doet. En ondernemen wordt bijna een risico, want een investering van vandaag kan over een jaar weer achterhaald zijn. Hoe kan dat anders?

Mij raakte een overweging van de rechter m.b.t. de billboards over het scheiden van koe en kalf van Dier&Recht. De rechter geeft aan dat er bij veel burgers weinig kennis is over hoe het er in de melkveehouderij aan toe gaat. Veel Nederlanders weten niet wat er op de boerderij gebeurt. En zonder die kennis zijn de burgers gemakkelijk te beïnvloeden en hebben er hun mening over klaar.

Hier ligt een grote uitdaging voor agrarische ondernemers. Hoe maak je de verbinding met de omgeving om de kennis over de sector te actualiseren. Begin dicht bij zeg ik. Ga in gesprek met omwonenden in je directe omgeving. Laat zien wat je doet en vertel er over. Natuurlijk vraagt dit om bereidheid om open en eerlijk naar elkaar luisteren en  verwijten en oordelen achterwege te laten. Probeer elkaar (weer ) te begrijpen en van daaruit het gesprek aan te gaan.  Ik zie mooie initiatieven zoals open dagen of de landelijke Boer & Burger Brunch, maar er is meer nodig.
Wanneer jij niet goed weet hoe je het gesprek kunt aangaan of zoek je daar hulp bij, neem dan contact op met een van de Agrimediators. Wij helpen je om (weer) verbinding te maken met je omgeving.

Namens de Agrimediators,
Peter van Genderen

Related Posts