Follow Us On

Wat kunnen we leren van ‘vroeger’ in het overnameproces?

Het werk als Agrimediator speelt zich af in de agrarische sector: binnen familiebedrijven, soms al meer dan in eeuw in handen van één familie. Het probleem in deze familiebedrijven gaat zelden alleen maar over de ‘harde’ kant (bv. geld, grond). Ook de ‘zachte’ kant (bv. spanningen en waardering) speelt een rol. De praktijk laat zien dat de sociale kant de laatste jaren mogelijk onderbelicht is geraakt. En dat vraagt aandacht!

‘Vroeger’ was er een adviesdienst met de naam SEV: Sociaal Economische Voorlichting. Ik ben geen aanhanger van de vroeger was alles beter stijl, maar de adviseurs van de SEV waren generalisten. Hun aanpak was gericht op de harde én de zachte kant. Integraal dus. Bij een afspraak met je SEV-er, kwamen gezin én bedrijf aan bod. Op hetzelfde moment en evenveel aandacht omdat familie en onderneming op één erf, lastig van elkaar te scheiden zijn. Dat aspect is nooit veranderd, terwijl de adviesdiensten een specialisatie hebben doorgemaakt.

Was het vroeger dan beter? Vast niet. Toch is het nog altijd van belang om de zachte kant en de harde kant evenveel aandacht te geven. Vooral tijdens het overnameproces. De rol van een generalist die de (individuele) belangen in gezin én bedrijf bewaakt blijft actueel. Agrarische bedrijven en hun families staan vaak voor grote keuzes, die veel impact hebben op gezin én bedrijf. In het besluitvormingsproces vragen geld en persoonlijke drijfveren, grond en gevoelens evenveel aandacht. De gevolgen van keuzes houden invloed op de het bedrijf en de familie, ook op de lange termijn. Agrimediators zien dat die druk kan leiden tot problemen binnen de familie, de sociale kant dus. Een mediator is specialist om de rol van onafhankelijk procesbegeleider op zich te nemen, waarin aandacht is voor zowel de ‘harde’ en zeker ook de ‘zachte’ kant.

Anne Marie van Oldeniel, Agrimediator

Related Posts