Follow Us On

Voer omgevingsdialoog tijdig

Onderhandelen met je omgeving geeft betere resultaten

Het is vanzelfsprekend dat de rechten van zowel burgers gewaarborgd moeten worden. Minder vanzelfsprekend is de vraag of in een gerechtelijke uitspraak de onderliggende belangen gediend worden. Twee verliezers kan zelfs aan de orde zijn.
Binnen het kader van de omgevingswet kunnen door tegenstanders bezwaren ingediend worden, die de ongewenste ontwikkeling tegen te houden. De bezwaren kunnen daardoor behoorlijk afwijken van de werkelijke belangen van partijen. Belangrijk is om juist in een voortraject onderliggende belangen met elkaar te bespreken.
Onlangs werd ik als onafhankelijke gesprekspartner betrokken bij een uitbreidingsplan van een agrarisch ondernemer. Een buur had grote moeite met dat plan. Zijn uitzicht zou belemmerd worden en hij was bang voor meer geluidsoverlast. Als de buur bezwaar zou maken was het maar de vraag of hij de ontwikkeling tegen kon houden. Het plan voldeed, naar verwachting, aan de wettelijke eisen. Wel zou het realiseren van de plannen van de ondernemer vertraagd kunnen worden. Met zijn werkelijke belangen zou onvoldoende rekening worden gehouden.
De plannen zijn toegelicht en via overleg is overeengekomen dat er tegen de geluidsoverlast een aarden wal gemaakt zou worden voorzien van groenvoorziening. Er werd rekening gehouden met de struiken die de buren mooi vonden.
De sfeer om tot gedragen oplossingen te komen was goed. Het plan is gewijzigd ingediend en er kwamen geen bezwaren. De ondernemer kon zijn plannen realiseren en hield rekening met de belangen van de buren. De relatie tussen de buren is zelfs verbeterd!
Bespreek als ondernemer uw ontwikkelplannen met uw omgeving. Doe dat wanneer de plannen nog aangepast kunnen worden en sluit niemand uit voor het overleg. Betrek een onafhankelijke gesprekspartner, zoals een mediator, bij het overleg.

Albert Voet, Agrimediator

Related Posts