Follow Us On

We zijn niet zulke proaters

Ervaring leert dat het voeren van functioneringsgesprekken, mits goed uitgevoerd, nuttig zijn en veel informatie opleveren. Maar hoe werkt dat met uw medevennoten? Wat is dan  de kwaliteit van het bespreken van de samenwerking? Is daar nog een voordeel te behalen?

Functioneringsgesprekken met medevennoten worden vaak als lastig ervaren en worden  beperkt uitgevoerd. Materiële en operationele aspecten van de bedrijfsvoering zijn gemakkelijkere onderwerpen om over te praten dan persoonlijke onderwerpen. De laatste kunnen overkomen als een oordeel over disfunctioneren. En dat terwijl het juist veel op kan leveren.

Onlangs ben ik betrokken bij een situatie waar de samenwerking tussen twee broers minder goed liep. Er kwam duidelijk naar voren dat zij vooral operationele zaken bespraken en er veel veronderstellingen waren die niet (volledig) juist bleken. Bij het maken van de gezamenlijke analyse, kwam ook een deel van de oplossing al snel naar voren. Het was zinvol dat er meer structuur in de communicatie gebracht zou worden en dat niet alleen operationele zaken besproken zou worden. Ze kwamen zelf met goede aanvullende suggesties. De eerste ervaringen in de aangepaste wijze van de communicatie zijn veelbelovend. De essentie van de problematiek kon niet beter verwoord worden met de opmerking die ze zelf maakten:  “We zijn niet zulke proaters”.

Tips:

Enkele tips om de samenwerking met uw samenwerkingspartner(s) te bespreken:

  • Creëer een gelegenheid om de wijze van samenwerking met elkaar te bespreken.
  • Begin met de positieve ervaringen met elkaar uit te wisselen.
  • Benoem de minder positieve ervaring en geef aan wat de gevolgen daarvan zijn.
  • Stem de wederzijdse toekomstige verwachtingen met elkaar af.
  • Maak afspraken concreet en stem af wanneer je ontwikkelingen met elkaar bespreekt.
  • Als het voorgaande lastig is, overweeg een onafhankelijke gespreksleider erbij te betrekken.

Albert Voet, MfN Agrimediation en procesbegeleider

Related Posts