Follow Us On

Samenwerkende broers

De broers werken al jaren samen; er wonen en werken twee gezinnen op het akkerbouwbedrijf. Op het moment dat ik bij ze aanschuif zijn er tussen de mannen wekelijks conflicten. Ze geven aan niet meer te weten hoe het verder moet. Duidelijk wordt dat communicatie niet hun sterkste kant is.

Overal waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. In de agrarische sector, waar veel wordt samengewerkt, zien we dat ook regelmatig gebeuren. Een conflict kan verschillende oorzaken hebben. De meeste conflicten ontstaan als gevolg van een gebrekkige communicatie tussen partijen.

Als de communicatie niet goed verloopt of wegvalt, ontstaat vaak onbegrip en misverstanden waardoor het vertrouwen in elkaar wegvalt. Het gevolg daarvan is meestal een conflict.

Mensen kunnen over het algemeen op verschillende manieren met een conflict omgaan:

  • Vermijden. Er wordt niet meer over het conflict gesproken. Het conflict of de onenigheid blijft tussen twee partijen in staan en wordt niet uitgesproken of opgelost.
  • Vechten. Het conflict komt regelmatig tot een uitbarsting, de emoties lopen weer hoog op en partijen zitten in een vicieuze cirkel waar men niet meer uit komt.
  • Soms zien mensen geen andere uitweg meer dan een geschil aan de rechter voorleggen.
  • Een conflict beslechten wil zeggen dat er op vreedzame wijze naar een oplossing wordt gezocht. Hier komt (agrarische) mediation om de hoek kijken. De agrarisch mediator helpt partijen om met elkaar in gesprek te gaan en stimuleert partijen om gezamenlijk naar oplossingen van het geschil te zoeken.

De ondernemers in dit praktijkvoorbeeld kiezen er voor om hun problemen te beslechten. Dat is nog geen eenvoudige zaak, want de meningsverschillen slepen zich al jaren voort. Ondanks de verschillen zijn de mannen het er wel over eens dat ze tot een gezamenlijke oplossing willen komen. Dat biedt hoop. Werken aan een oplossing van geschillen kost de nodige tijd en energie. Maar het kan zeker de moeite waard zijn!

Dik Veefkind – Agrimediator

Related Posts