Follow Us On

Praten kan ook zonder problemen

De oorzaken voor problemen die mensen ervaren zijn heel divers. De agrarische sector wijkt daarin niet af van andere sectoren of bevolkingsgroepen in Nederland. In de media is echter veel aandacht voor psychosociale problemen in de agrarische sector. Het theaterstuk ‘Maalkop’ trekt veel bezoekers en leidt tot intensieve gesprekken na afloop. De onzekerheid die agrarische ondernemers ervaren vanwege bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen kunnen forse gevolgen hebben. Voor de ondernemer, zijn partner, gezin en familie en het bedrijf. Het gevoel dat ‘het niet helemaal lekker loopt’ start vaak al heel snel. Het wordt door de persoon in kwestie vaak best herkend, maar praten over wat ons bezighoudt zit niet echt in onze (agrarische) cultuur. En toch kan het enorm helpen. In een vroegtijdig stadium praten over wat er speelt kan helderheid bieden en inzicht geven en wellicht problemen voorkomen.
Als Agrimediators komen we vaak pas in beeld wanneer iets zich als een probleem of conflict heeft gemanifesteerd. Als onafhankelijke begeleiden we het (communicatie-) proces zodat er oplossingsrichtingen gevonden kunnen worden. Een belangrijke vraag is dan vaak: hoe was het voordat het conflict ontstond? Het antwoord is bijna altijd: toen hadden we het goed samen, maar het liep al een tijdje niet zo lekker en daarna ging het mis en liep de spanning alsmaar verder op. We zijn geneigd om af te wachten, maar praten zonder problemen kan ook.

Bij de GGD IJsselland (Overijssel) zijn de berichten over psychosociale problemen in de agrarische sector niet onopgemerkt gebleven. Zij gaan er onderzoek naar doen en vragen zich daarbij af: wát vinden boeren en tuinders nu ècht van dit thema? Hoe zien zij hun eigen psychosociale gezondheid en hoe kijken zij tegen hulp en zorg aan wat zijn ze nodig op psychosociaal vlak? De onderzoekers willen praten met boeren en tuinders en zoeken deelnemers. Wellicht vindt u het interessant om deel te nemen aan het onderzoek en te praten met de onderzoekers. En dat kan ook met ons, zonder dat er een probleem of conflict is.

Related Posts