Samenwerken binnen het bedrijf

Meningsverschillen tussen vennoten

 

Samenwerken binnen het bedrijf

Binnen agrarische familiebedrijven wordt veel samengewerkt. Een goede samenwerking kan erg krachtig zijn, echter soms loopt dat ook moeizaam en kan dat gevolgen hebben voor de familieverhoudingen en voor de continuïteit van het bedrijf. Ook kunnen meningsverschillen tussen vennoten ontstaan.


Mogelijk herkent u de volgende signalen of situaties:

  • Vennoten of samenwerkingspartners hebben in de loop van de tijd andere ambities gekregen, maar vinden het moeilijk om dat met elkaar te bespreken.
  • Ouders vinden het lastig om taken en verantwoordelijkheden los te laten.
  • Opvolgers hebben andere inzichten over de bedrijfsvoering en vinden het lastig om tot een gemeenschappelijke keuze te komen.
  • De partner van de opvolger heeft geen ‘boerenhart’ wat uiteindelijk zijn invloed heeft op de onderlinge relaties en soms op de bedrijfsvoering.
  • De persoonlijke profielen van de samenwerkende partijen zijn heel verschillend en het is lastig daar mee om te gaan.
  • Ouders hebben twijfels over de bekwaamheden van de potentiële opvolger en weten niet goed hoe dat op een passende manier met elkaar te bespreken.

Uiteraard zijn er nog veel meer situaties binnen samenwerkingsverbanden die om een oplossing vragen.

De mediators van AgriMediation helpen u graag om samen met u tot een oplossing te komen.

 

Terug naar praktijksituaties.