Ondernemer en overheid

Conflicten rond vergunningen

 

Ondernemer en overheid

Als de overheid betrokken is bij een conflict in het buitengebied kan dat een direct conflict zijn met een ondernemer of bewoner. Bijvoorbeeld als het gaat om het verlenen van een vergunning, het vaststellen van een (bestemmings)plan of het uitvoeren van maatregelen of werkzaamheden.

Vaak zijn meerdere partijen betrokken. Bijvoorbeeld omdat de een de vergunning heeft aangevraagd en mogelijk heeft verkregen en de ander daartegen bezwaar maakt. Dan is er een geschil tussen burgers en/of ondernemers onderling waarbij de overheid indirect ook partij is.

Onderhandelen

De overheid is er wettelijk aangehouden om een (bezwaar)procedure te volgen. Maar steeds vaker zoekt ook de overheid met partijen naar een oplossing langs de weg van overleg en onderhandelen. En dan kan ook zonder de procedures te schenden of precedenten te scheppen resultaat worden bereikt.

Steeds vaker wordt in een verordening vastgelegd dat bij aanvraag van een omgevingsvergunning aangetoond moet worden dat er met buren is overlegd. Rechtbanken verwijzen bij geschillen naar mediation. Ook bij de Raad van State bestaat een mediationregeling; niet alles wordt in behandeling genomen wanneer niet eerst een poging is ondernomen om onderling tot overeenstemming te komen. Gemeenten en Waterschappen schakelen mediators in bij geschillen rond vergunningen en ruimtelijke planvorming.

De AgriMediators zijn beschikbaar voor alle bemiddelingen. Ook in kwesties rond bouw-, milieu-, aanleg- of watervergunningen en bij procedures rond ruimtelijke ordening en inrichting.


Terug naar praktijksituaties.