Zakelijke relaties

Conflict zakelijke relaties

 

Conflict zakelijke relaties

Het hedendaagse landbouwbedrijf kan niet meer uit de voeten met het aloude “een man een man, een woord een woord”. Relaties met andere partijen zoals voerleveranciers, stallenbouwers, verpachters en afnemers worden steeds vaker in lijvige overeenkomsten, vaak met algemene voorwaarden, vastgelegd.

Is er dan een verschil van inzicht over de uitvoering van zo’n overeenkomst, dan grijpt men vaak naar dit contract. Discussies ontaarden snel in de vraag wie er juridisch gelijk heeft. Voor je het weet verharden de standpunten zich. Langlopende procedures met ingewikkelde bewijsproblemen zijn vaak het gevolg.

 

Relatie in stand houden

Omdat het vaak gaat om langdurige relaties, soms al gedurende meerdere generaties van het familiebedrijf, kan het voor beide partijen van groot belang zijn de relatie in stand te houden. Mediation kan dan een uitkomst bieden. Door met elkaar de dialoog aan te gaan en ontstane irritaties op tafel te leggen, ontstaat er begrip voor elkaars standpunten. Daardoor kan de blik komen te liggen op het zoeken naar een oplossing die in het belang van beide partijen is.

‘Handjeklap’ het geschil proberen op te lossen doet lang niet altijd recht aan de belangen van beiden. Creatief onderhandelen kan dan leiden tot een win-win situatie. De boer hoeft dan bijvoorbeeld niet op zoek naar een andere leverancier, en deze houdt zijn klant.

De mediator van AgriMediation kent de achtergronden van dit soort zakelijke geschillen als geen ander en kan partijen helpen bij het zoeken naar goede oplossingen zonder dat dit ten koste gaat van de relatie.


Terug naar praktijksituaties.