Boer en buur

boer en buur

 

Boer en buur

Buren hebben gemiddeld vrij veel met elkaar te maken. Het is een relatie die veelal dichterbij staat dan een vriendenrelatie of familierelatie. Als de burenrelatie goed is kan het profijtelijk zijn voor beide partijen in allerlei opzichten. Als de relatie verstoord is kan het nadelige gevolgen met veel ongemak en frustratie opleveren.

 

Verstoring burenrelatie

Een burenrelatie kan makkelijk verstoord worden door allerlei oorzaken. De gevolgen kunnen uitermate vervelend zijn. Vaak weet de ene partij niet waar bij de andere partij de schoen werkelijk wringt. Door emoties, die toch op enig moment de overhand kunnen krijgen, kan het gebeuren dat beide partijen het eigenlijk niet meer precies van elkaar weten.

Uit ervaring weten wij dat het gissen naar de oorzaak verspilde energie is en bovendien een voedingsbron voor verharding van de standpunten. Door in samenwerking met de ander op zoek te gaan naar de oorzaak van verdeeldheid, kan een oplossing dichterbij komen.

Begeleiding van een neutrale en onafhankelijke mediator, die beide partijen hoort en verstaat, kan helpen met overzichtelijk maken van de belangen van iedere partij en het zoeken naar aanvaardbare oplossingen voor ieder. Bijvoorbeeld voor boer en buur.


Terug naar praktijksituaties.