Follow Us On

Category

Mediation-diensten

Natuur en milieu

Voor oplossingen bij complexe verhoudingen tussen partijen op het gebied van natuur en milieu. Op basis van gelijkwaardigheid.

Zakelijke relaties

Voor het zoeken naar goede oplossingen van zakelijke geschillen zonder dat dit ten koste gaat van de vaak langdurige relatie.

Overheid

Voor bemiddeling van zaken rond bouw-, milieu-, aanleg- of watervergunningen en procedures rond ruimtelijke ordening en inrichting.

Boer en buur

Voor het begeleiden van verstoorde burenrelaties met agrarische bedrijven, het inzichtelijk maken van de belangen en het zoeken naar geaccepteerde oplossingen.

Samenwerken

Voor bemiddeling bij een moeizame samenwerking of meningsverschillen met gevolgen voor de familierelaties en/of bedrijf.

Echtscheiding

Voor het begeleiden van man en vrouw bij (echt)scheiding en gespecialiseerd in situaties waarin een agrarisch bedrijf betrokken is.

Familieconflicten

Voor hulp bij familieconflicten om vastgelopen relaties weer vlot te trekken, zodat mensen weer met elkaar communiceren.

Bedrijfsoverdracht

Voor het bespreekbaar maken van verwachtingen, spanningen en (financiële) zorgen bij bedrijfsoverdracht en het maken van afspraken.