Follow Us On

Zakelijke relaties

Conflict zakelijke relaties

Van dialoog naar oplossing

Het hedendaagse landbouwbedrijf kan niet meer uit de voeten met het oude: Een man een man, een woord een woord. Relaties met andere partijen, zoals voerleveranciers, stallenbouwers, verpachters en afnemers, worden steeds vaker in lijvige overeenkomsten, vaak via algemene voorwaarden, vastgelegd.

Is er dan een verschil van inzicht over de uitvoering van zo’n overeenkomst, dan grijpt men vaak naar dit contract. Discussies ontaarden snel in de vraag wie er juridisch gelijk heeft. Voor je het weet verharden de standpunten zich. Langlopende procedures met ingewikkelde bewijsproblemen zijn vaak het gevolg.

Relatie in stand houden

Vaak gaat het om langdurige relaties, soms al gedurende meerdere generaties van het familiebedrijf. Dan kan het voor beide partijen van groot belang zijn de relatie in stand te houden. Mediation biedt dan een uitkomst. Door met elkaar de dialoog aan te gaan en ontstane irritaties op tafel te leggen, ontstaat er begrip voor elkaars standpunten. Daardoor kan de blik komen te liggen op het zoeken naar een oplossing die in het belang van beide partijen is.

Handjeklap het geschil proberen op te lossen, doet lang niet altijd recht aan de belangen van beiden. Creatief onderhandelen kan dan leiden tot een win-winsituatie. De boer hoeft dan bijvoorbeeld niet op zoek naar een andere leverancier en de leverancier houdt zijn klant.

De mediator van Agrimediation kent de achtergronden van dit soort zakelijke geschillen als geen ander en helpt partijen bij het zoeken naar goede oplossingen zonder dat dit ten koste gaat van de relatie.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met een van onze mediators

Rieke van Roessel

Udenhout (NB)
Dik Veefkind

Dik Veefkind

Heerhugowaard (NH)

Albert Voet

Zeeland (NB)

Dick Veldink

Meppel (DR)

Thijs Tacken

Roermond (LB)