Follow Us On

Samenwerken

Samenwerken binnen het bedrijf

Eendracht maakt macht

Binnen agrarische familiebedrijven werken familieleden veel samen. Een goede samenwerking kan erg krachtig zijn. Soms verloopt de samenwerking moeizaam en heeft dat gevolgen voor de familieverhoudingen en voor de continuïteit van het bedrijf. Ook kunnen meningsverschillen tussen vennoten ontstaan. Door mediation preventief in te zetten, kunnen conflicten juist worden voorkomen.

Herkent u de volgende signalen of situaties?

  • Vennoten of samenwerkingspartners hebben in de loop van de tijd andere ambities gekregen, maar vinden het moeilijk om dat met elkaar te bespreken
  • Ouders vinden het lastig om taken en verantwoordelijkheden los te laten
  • Opvolgers hebben andere inzichten over de bedrijfsvoering en vinden het lastig om tot een gemeenschappelijke keuze te komen
  • De partner van de opvolger heeft geen ‘boerenhart’, wat uiteindelijk invloed heeft op de onderlinge relaties en soms op de bedrijfsvoering
  • De persoonlijke profielen van de samenwerkende partijen zijn heel verschillend en het is lastig daar mee om te gaan
  • Ouders hebben twijfels over de bekwaamheden van de potentiële opvolger en weten niet goed hoe dat op een passende manier met elkaar te bespreken

Uiteraard zijn er nog veel meer situaties binnen samenwerkingsverbanden die om een oplossing vragen.

De mediators van AgriMediation helpen u graag om samen met u tot een oplossing te komen.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met een van onze mediators

Rieke van Roessel

Udenhout (NB)
Dik Veefkind

Dik Veefkind

Heerhugowaard (NH)

Albert Voet

Zeeland (NB)

Dick Veldink

Meppel (DR)

Thijs Tacken

Roermond (LB)