Follow Us On

Natuur en milieu

Natuur en milieu

Gelijkwaardig gesprek met alle partijen

In het buitengebied gelden tal van regels en voorschriften rondom milieu, natuur en landschap. De Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000, Kaderrichtlijn Water, klimaatbeleid, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bemesting en bewerking van grond, gebruik en beheer van landschapselementen zijn allemaal zaken waarbij zorgvuldig omgaan met de regels van belang is.

Vaak is bescherming van natuur, milieu en landschap onderdeel van de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf. Soms botsen deze verschillende belangen in het buitengebied en leidt dat tot problemen.

 

Complexe verhoudingen

De overheid stelt en handhaaft de regels. Vaak ook zijn het maatschappelijke organisaties die hun stem laten gelden om milieu en landschap te beschermen. Dat levert complexe verhoudingen op tussen partijen met een uiteenlopende status. De een is direct ter plaatse belanghebbend en moet er zijn brood mee verdienen; de ander verdedigt maatschappelijke en ideële belangen. De overheid heeft beslissingsbevoegdheid en moet de belangen afwegen. Via mediation streven we een gelijkwaardig gesprek met alle partijen na.

Zeker in de voorbereiding en de uitvoering is de formele regelgeving niet altijd geschikt om het probleem op te lossen en is een dialoog tussen partijen of bemiddeling in specifieke situaties raadzaam. Ook bij conflicten tussen milieuorganisaties, natuurbeschermers, burgers en ondernemers kunt u een beroep doen op de mediators van AgriMediaton.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met een van onze mediators

Rieke van Roessel

Udenhout (NB)
Dik Veefkind

Dik Veefkind

Heerhugowaard (NH)

Albert Voet

Zeeland (NB)

Dick Veldink

Meppel (DR)

Thijs Tacken

Roermond (LB)