Follow Us On

Overheid

Ondernemer en overheid

In wiens belang?

Als de overheid betrokken is bij een conflict in het buitengebied kan dat een conflict zijn met een agrarische ondernemer of bewoner. Bijvoorbeeld bij het verlenen van een vergunning, het vaststellen van een (bestemmings)plan of het uitvoeren van maatregelen of werkzaamheden.

Vaak zijn hier meerdere partijen bij betrokken. Bijvoorbeeld, omdat de een de vergunning heeft aangevraagd en mogelijk heeft verkregen en de ander daartegen bezwaar maakt. Dan is er een geschil tussen burgers en/of ondernemers onderling, waarbij de overheid indirect ook partij is.

De weg van overleg en onderhandelen

De overheid is wettelijk verplicht om een (bezwaar)procedure te volgen. Steeds vaker zoekt ook de overheid met partijen naar een oplossing langs de weg van overleg en onderhandelen. En dan kan ook zonder de procedures te schenden of precedenten te scheppen resultaat worden bereikt.

Steeds vaker moet u bij een aanvraag van een omgevingsvergunning aantonen dat er met uw buren is overlegd. Rechtbanken verwijzen bij geschillen naar mediation. Ook bij de Raad van State bestaat een mediationregeling; zij nemen een zaak niet in behandeling wanneer niet eerst een poging is ondernomen om onderling tot overeenstemming te komen. Gemeenten en Waterschappen schakelen mediators in bij geschillen rond vergunningen en ruimtelijke planvorming.

De mediators van AgriMediation zijn beschikbaar voor alle bemiddelingen. Ook in kwesties rond bouw-, milieu-, aanleg- of watervergunningen en bij procedures rond ruimtelijke ordening en inrichting.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met een van onze mediators

Rieke van Roessel

Udenhout (NB)
Dik Veefkind

Dik Veefkind

Heerhugowaard (NH)

Albert Voet

Zeeland (NB)

Dick Veldink

Meppel (DR)

Thijs Tacken

Roermond (LB)