Follow Us On

Lezingen

Lezingen

Presentaties op maat

De mediators van AgriMediation verzorgen lezingen en presentaties voor groepen. Bijvoorbeeld bij bijeenkomsten met klanten, leden, studiegroepen of andere samenwerkingsvormen.

Op een bijeenkomst verzorgen we het totale inhoudelijke programma rondom mediation. Ook kunnen we een presentatie verzorgen dat past bij het thema van de avond. De inhoud van de presentatie stemmen we altijd vooraf af met de organisatie.

Betekenis van mediation

We lichten graag de betekenis van mediation toe in diverse conflictsituaties en geschillen op zakelijk terrein of in de familieverhoudingen. Ook vertellen we over de voordelen van mediation ten opzichte van de juridische conflictbenadering.

Aan de hand van praktijksituaties laten we zien op basis van welke signalen conflictsituaties te herkennen zijn en hoe verdere escalatie te voorkomen is. Ook maken we bij geschillen de voordelen van de inzet van een onafhankelijke derde duidelijk voor zowel direct als indirect betrokken partijen. De positie van de doorverwijzers stellen we ook aan de orde.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met een van onze mediators

Rieke van Roessel

Udenhout (NB)
Dik Veefkind

Dik Veefkind

Heerhugowaard (NH)

Albert Voet

Zeeland (NB)

Dick Veldink

Meppel (DR)

Thijs Tacken

Roermond (LB)