Follow Us On

Boer en buur

Boer en buur

Beter een goede buur dan een verre vriend

Buren hebben doorgaans vrij veel met elkaar te maken. Het is een relatie die vaak dichterbij staat dan een vrienden- of familierelatie. Een goede relatie met de buren in het landelijk gebied is voor beide partijen in allerlei opzichten belangrijk. Als de relatie verstoord is, kan het nadelige gevolgen hebben en ongemak frustratie of een probleem opleveren. Wanneer een situatie vraagt om een oplossing voor boer en buur dan kan een mediator van Agrimediation aanschuiven als onafhankelijke gespreksleider.

Verstoring burenrelatie

Een burenrelatie kan makkelijk verstoord worden door allerlei oorzaken. De gevolgen kunnen uitermate vervelend zijn. Vaak weet de ene partij niet waar bij de andere partij de schoen werkelijk wringt. Door emoties, die toch op enig moment de overhand kunnen krijgen, kan het gebeuren dat beide partijen het eigenlijk niet meer precies van elkaar weten.

Uit ervaring weten wij dat het gissen naar de oorzaak verspilde energie is en bovendien een voedingsbron voor verharding van de standpunten. Door in samenwerking met de ander op zoek te gaan naar de oorzaak van verdeeldheid, kan een oplossing dichterbij komen.

Begeleiding van een neutrale en onafhankelijke mediator, die beide partijen hoort en verstaat, kan helpen met overzichtelijk maken van de belangen van iedere partij en het zoeken naar aanvaardbare oplossingen voor ieder, boer en buur.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met een van onze mediators

Rieke van Roessel

Udenhout (NB)
Dik Veefkind

Dik Veefkind

Heerhugowaard (NH)

Albert Voet

Zeeland (NB)

Dick Veldink

Meppel (DR)

Thijs Tacken

Roermond (LB)