Follow Us On

Peter van Genderen

Peter van Genderen

Houten (UT)

Samen werken aan een nieuw perspectief

Peter van Genderen (1964) is afkomstig van een agrarisch bedrijf. Hij werkte eerst achttien jaar als adviseur economie/strategie en mediator bij een landelijke adviesburo in de agrarische sector, voordat hij in 2005 zijn eigen onderneming voor mediation en coaching startte. Van daaruit begeleidt, coacht en adviseert hij ondernemers en hun gezinsleden bij allerlei (complexe) situaties in het bedrijf en in de onderlinge samenwerking en relaties.

Peter is mediator (met family accreditatie) sinds 1999 en vanaf 2005 ook rechtbankmediator. Daarnaast is hij coördinator en docent aan de Post HBO opleiding Mediaton van de CHE te Ede. Hij heeft een brede ervaring op allerlei terreinen, zoals bedrijfsopvolging, samenwerking tussen maten, echtscheiding, bedrijfsbeëindiging, geschillen met buren of gemeente en erfeniskwesties.

De kwaliteiten van Peter zijn onder andere zijn brede deskundigheid en betrokkenheid. Hij doet dit vanuit een persoonlijke benadering met respect voor ieder mens. Zijn motivatie is om mensen weer met elkaar te verbinden en tot hun recht te laten komen.

Contact Informatie