Follow Us On

Dick Veldink

Dick Veldink

Meppel (DR)

Geef mij twee partijen en een goed conflict dan komt het altijd goed!

Mr. Dick Veldink (1953) is fulltime mediator in Meppel, Zwolle en Heerenveen. Zijn werkgebied omvat het hele gebied van de vijf noordelijke provincies, hij is rechtbankmediator voor de gerechten in Assen, Leeuwarden, Groningen, Zwolle-Lelystad en Zutphen. Zijn achtergrond is notarieel jurist.

Dick heeft inmiddels ruime ervaring als mediator. Vooral met familierecht, bijvoorbeeld scheidingen en nalatenschappen. Maar ook met ondernemingen, bijvoorbeeld overdracht of beëindiging, problemen in familiebedrijven en werkgever/werknemer-problemen. Verder bij burenconflicten, bestuursrechtelijke zaken, zoals bouwvergunningen, bestemmingsplannen, handhaving, WOZ-zaken, UWV- en belastingzaken, etc.

Dick was van begin 1992 tot eind 2005 notaris. Hij geeft daarom ook juridische adviezen op de notarieel aanverwante gebieden en kan ook de nodige conceptakten opmaken. Dat gaat vooral om onroerend goed, erfrecht, huwelijk en samenwoning, vennootschappen, inclusief de daarbij horende fiscale zaken. In het agrarische veld kan het gaan om maatschappen, bedrijfsoverdrachten, testamenten, huur en pacht etc.

Contact Informatie