Follow Us On

Albert Voet

Albert Voet

Zeeland (NB)

Met gezond boerenverstand kom je samen tot goede oplossingen

Albert Voet (1956) is van agrarische komaf en geboren en getogen in Brabant. Al meer dan 35 jaar werkt Albert in de agrarische sector. Je kunt zeggen dat hij daarin echt geworteld is en daardoor de cultuur kent en de taal spreekt. Het geeft hem voldoening samen tot een gedragen oplossing te komen en daar een bijdrage aan te leveren.

De combinatie van zijn agrarische kennis, zijn sterk ontwikkeld analytisch vermogen en zijn goede luistervaardigheden maakt dat hij als bemiddelaar een prima bijdrage levert bij het oplossen van complexe vraagstukken en conflicten.

Albert werkte onder andere bij de NCB waar hij Sociaal Economisch Voorlichter was. De opgedane ervaringen komen goed van pas in zijn rol als procesbegeleider en mediator.

Contact Informatie