Follow Us On

Onzekerheid troef

Het was een vreemd jaar. Eindelijk dachten melkveehouders dat de rust weer wat was wedergekeerd, na 2,5 jaar onzekerheid omtrent de fosfaatrechten. Alhoewel daar nog vele procedures lopen over de zogenaamde ‘knelgevallen’ en honderden rechtszaken over al dan niet terecht ingetrokken fosfaatrechten.

En toen was daar op 29 mei 2019 de uitspraak van de Raad van State, die oordeelde dat de PAS niet als basis voor toestemming van activiteiten mag worden gebruikt. Ineens waren verleende vergunningen niks meer waard, de basis onder vele melkveehouderijbedrijven viel daarmee weg.

Hoe ga je om met die onzekerheid? Welke impact heeft dat op jezelf, op je gezin, op je toekomst? Een heel begrijpelijke reactie is dat je boos wordt. De onzekerheid kan je soms zelfs angstig maken, bang voor de toekomst. We zien om ons heen ook dat het vaak leidt tot extra spanningen in het familiebedrijf omdat iedereen anders met de onzekerheden omgaat. Iedereen heeft er last van en dat komt de onderlinge communicatie vaak niet ten goede. Men wordt ‘korter’ naar elkaar. Wat echt helpt is om de zorgen uit te spreken naar elkaar en ze met elkaar te delen. Vanuit daar komen er vaak ook weer nieuwe perspectieven op. Je probeert elkaar weer op te beuren en je samen te buigen over de vraag wat kunnen we doen?

Wij als Agrimediators kunnen helpen om de communicatie binnen een gezin/bedrijf weer op gang te krijgen. Om weer een gezamenlijk perspectief op de toekomst te formuleren. We zijn u graag van dienst.

Wij wensen alle boerengezinnen voor 2020 een hernieuwd perspectief op de toekomst.

 

De afbeelding bij dit artikel is geplaatst met goedkeuring (www.omdenken.nl)

Related Posts