Follow Us On

Onoverbrugbaar

Zoon belt en vertelt dat de samenwerking tussen hem en zijn vader niet verder komt en hij hier radeloos van wordt. Kan ik iets veranderen aan de situatie?

Samen zitten we aan tafel en ogenschijnlijk is er niets aan de hand. Zowel vader als moeder willen graag dat het bedrijf wordt voortgezet. Zoon wil graag opvolgen, heeft net de HAS afgerond en werkt dagelijks mee op het bedrijf. Op dit grote bedrijf is veel werk, dat deels door (moeilijk vindbaar) personeel wordt gedaan en is er voldoende perspectief. Wat schuurt er dan? Vader is zelf (te) druk en kan dat ook te benoemen. Maar hij kan benodigde veranderingen op het bedrijf niet overlaten aan zoon. Moeder is gewend om alle gaten dicht te lopen, heeft zichzelf weggecijferd en loopt op haar tandvlees. Een (verkeerde) vriendenkeuze op 14- jarige leeftijd van zoon heeft hem beschadigd in zijn (zelf)vertrouwen. Hij voelt zich mislukt.

De kernproblemen kunnen worden uitgesproken en ook kunnen ze onderling zien,  wat de achtergrond is van het probleem en de pijn. Meestal is dat al genoeg om verandering teweeg te brengen. Maar in deze praktijksituatie blijkt dat er verschil is tussen, weten, begrijpen en kunnen veranderen.

Partijen maken doelen voor lange en korte termijn en concrete afspraken over taakverdeling en samenwerking. Ze worden echter niet nagekomen. En daar wringt de schoen, elke dag. Het leidt tot frustraties, maar ook tot inzicht.

Dit is niet de plek waar zoon zich kan ontwikkelen en het vertrouwen kan herstellen. Teleurgesteld, maar niet meer radeloos, vertrekt hij. Moeder realiseert zich dat zij zo ook niet zo verder wil en vertrekt. Beiden vinden een andere baan en leven. Vader blijft alleen achter met zijn grote bedrijf. Hij is nog steeds (te) druk, maar er wordt niet meer iets van hem verwacht wat hij niet kan.

Een half jaar later spreek ik moeder. Ze vertelt lachend dat iemand zei: “Dat was wel een heel slechte mediator, als jullie nu allemaal uit elkaar zijn.” Waarop zij zei: “Het was juist een goede mediator en hoewel het resultaat niet is wat we beoogden is dit wel beter voor iedereen.”

Dorine Zwaan, Agrimediator

Related Posts