Follow Us On

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een manier van conflictoplossing

Bij een verschil van inzicht tussen partijen zijn er globaal twee manieren om tot een oplossing te komen. Iemand die boven de partijen staat, doet een (bindende) uitspraak óf iemand helpt partijen om zélf samen tot een oplossing van het conflict te komen. Mediation kan bij deze laatste een goede rol vervullen.

Voordelen van mediation

  • Snel in te zetten
  • Preventief in te zetten
  • Voorkomt een juridisch steekspel
  • Zelf invloed uitoefenen op de oplossing
  • Bespaart kosten
  • Er is aandacht voor de relatie
  • Uitvoering van de oplossing werkt beter

Belangen zoveel mogelijk dienen

Conflicten liggen vaak veel ingewikkelder dan de vraag: krijg ik gelijk of krijg ik geen gelijk? Een bovenpartijdige rechter beperkt zich vaak tot deze vraag, maar voor partijen in een conflict spelen vaak meerdere belangen tegelijkertijd.

Bij mediation is juist het uitgangspunt oplossingen te vinden waarbij de (individuele en gemeenschappelijke) belangen van iedere partij zoveel mogelijk worden gediend. Bij alle denkbare verschillen van inzicht kan mediation uitkomst bieden. Mediation is ook heel goed preventief in te zetten ter voorkoming van conflicten.

Onder begeleiding van een onpartijdige mediator zoeken partijen naar welke belangen er spelen. Wat zit er achter de standpunten en emoties van hen? En welke mogelijke oplossingsrichtingen passen hierbij? Uiteindelijk leggen partijen de oplossing die ieder het beste vindt in een overeenkomst juridisch vast.

Voorafgaand aan een mediation sluiten partijen altijd een overeenkomst waarin onder andere staat dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is, dat ieder vrij is de mediation te beëindigen, etc. Kortom,  partijen maken duidelijke afspraken over het proces en over de spelregels. Alleen zo kunnen partijen zelf de beste oplossing voor hun geschil creëren.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met een van onze mediators

Rieke van Roessel

Udenhout (NB)
Dik Veefkind

Dik Veefkind

Heerhugowaard (NH)

Albert Voet

Zeeland (NB)

Dick Veldink

Meppel (DR)

Thijs Tacken

Roermond (LB)