Follow Us On

Linksom of rechtsom?

‘linksom of rechtsom’

Cabaretier Herman Finkers grapt op geniale wijze over linksom schaatsen op de ijsbaan. In plaats van zich af te vragen waarom we ‘linksom’ schaatsen, prijst hij zich gelukkig met de schaatsbaan in het geboortedorp van zijn vrouw! Daar schaatsten ze rechtsom en dat is dé reden waarom hij haar heeft ontmoet. Met een ‘linksom of rechtsom-houding’ ben ik de laatste tijd op verschillende manieren in aanraking gekomen bij mediation-gesprekken. Het bijzondere er aan is dat ‘linksom of rechtsom’ zowel de start van een conflict kan zijn, als ook het startpunt van een mediationtraject.

‘Linksom of rechtsom’ als start van een conflict.
Wanneer iemand ‘linksom of rechtsom’ zijn of haar doel weet te bereiken kan dat enerzijds uitgelegd worden als kracht en kan hij/zij daarvoor waardering krijgen. Anderzijds kan deze instelling er ook toe leiden dat mensen om hem/haar heen geen flexibiliteit en ruimte (meer) ervaren en zich buitengesloten gaan voelen. Wanneer dit zich voordoet in een samenwerking of in een familiebedrijf, dan zien we vaak dat er zich een conflict ontwikkelt. Samenwerking vraagt onder andere om meebewegen en dat is bij een ‘linksom of rechtsom’ houding om het eigen doel te bereiken vaak niet meer aan de orde. Een totale bevriezing van de onderlinge relaties ligt op de loer.

‘Linksom of rechtsom’ als start van een mediationtraject
We zien als mediators vaak dat één van de partijen in een conflict ‘linksom of rechtsom’ een verandering op gang wil brengen en op zoek gaat naar hulp. Deze moedige keuze kan inhouden dat wij als Agrimediator worden geraadpleegd. Vaak leidt zo’n actie tot een nieuwe, andere ontmoeting tussen partijen in het kennismakingsgesprek. Gevolgd door een aantal gesprekken waarbij de Agrimediator als onafhankelijke deskundige, partijen helpt om weer met elkaar in gesprek te raken, om weer gezamenlijk een doel te bereiken, namelijk een oplossing voor het conflict.

Wellicht dat deze column u inspireert om ‘linksom of rechtsom’ een conflictsituatie te doorbreken. Neem gerust contact op.

Anne Marie van Oldeniel – Boerhof

Related Posts