Lezingen

 


Lezing over mediation

Agri groep Albert Voets3 (2)

AgriMediators willen graag lezingen verzorgen voor groepen. Dit kan bij klanten- of ledenbijeenkomsten zijn, studiegroepen en andere samenwerkingsvormen. Op een bijeenkomst kunnen we het totale inhoudelijke programma verzorgen. Ook kunnen we een presentatie verzorgen wat gerelateerd is aan het thema van de avond. De inhoud van de presentatie wordt altijd vooraf met de organisatie afgestemd.

We willen graag toelichten wat de betekenis van mediation kan zijn in diverse conflictsituaties en geschillen op zakelijk terrein of in de familieverhoudingen. We lichten graag toe welke voordelen we zien van mediation ten opzichte van de juridische conflictbenadering.

We lichten aan de hand van praktijksituaties toe op basis van welke signalen conflictsituaties te herkennen zijn en verdere escalatie te voorkomen is. Ook zullen we bij geschillen de voordelen van inzet van een onafhankelijke derde duidelijk maken voor zowel direct als indirect betrokken partijen. De positie van de doorverwijzers wordt ook aan de orde gesteld.

We streven altijd naar een interactieve manier van bespreking van het onderwerp, zodat alle vragen hierover behandeld kunnen worden.

Een presentatie bieden we graag kosteloos aan. Als u interesse heeft, neem dan gerust met ons contact op.