Follow Us On

Het is mooi geweest….

Met die woorden sloot vader Johan het familiegesprek af over de bedrijfsovername aan zijn zoon Rik, en om zijn woorden kracht bij te zetten, overhandigde hij aan Rik de symbolische sleutels van het bedrijf.  Morgen gaan ze naar de notaris om de overdracht op een goede manier vast te leggen. Moeder Margreet pinkt een traantje weg, de twee zussen en jongste broer zijn ontroerd en feliciteren hun broer Rik.

Zo kan het gaan, zo gaat het vaak, maar niet altijd.

In mijn lange loopbaan als mediator heb ik vaak familiegesprekken en mediations begeleid rond de overdracht van het bedrijf; soms in goede harmonie, als een gespreksleider, ook vaak als het niet gaat zoals boven omschreven.

Maar ook voor mij geldt dat het moment is gekomen waarop ik zeg “het is mooi geweest….”     Na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest in de agrarische sector, m.n. in Noord Nederland, na vele duizenden gesprekken met honderden gezinnen en bedrijven en tientallen cursussen en trainingen, is het nu tijd voor andere zaken.

Ik dank een ieder, boeren en boerinnen, boerenzoons – en boerendochters, collega’s, accountants, adviseurs, bankmedewerkers, dierenartsen, rechtbanken, advocaten en allen met wie ik op enigerlei wijze heb samengewerkt, voor het in mij gestelde vertrouwen. Het was mij oprecht een eer om uw gesprekspartner te mogen zijn en ik hoop dat ik uw vertrouwen nooit heb beschaamd.

Ik geef de symbolische sleutels van mijn bedrijf door aan de collega’s van Agrimediation, ervaren mediators/coaches, geworteld in en verbonden aan de agrarische sector, mediators met boerenverstand en met boerengevoel. Maak er gebruik van als u behoefte aan een onafhankelijke gesprekspartner heeft.

Met vriendelijke groet en het ga u goed,
Truke Zeinstra

Related Posts