Follow Us On

Het goede gesprek

Ik kom het regelmatig tegen in de praktijk. Situaties waarbij een samenwerking of bedrijfsopvolging in het verschiet ligt en waar alle praktische voorbereidingen zijn getroffen, maar het uiteindelijk toch niet tot een succesvolle afronding komt. Waarom niet? Omdat de betrokken partijen de stap niet kunnen zetten. Het gevoel is niet goed. Er zit frustratie over de gang van zaken of over de insteek van andere partijen.

Men heeft elkaar wel gehoord in de gesprekken in de aanloop naar de overname of samenwerking maar er is niet écht geluisterd. Niet door de direct betrokken partijen, maar zeker ook niet door de diverse adviseurs die het proces tot dan toe hebben begeleid. Er is veel werk verzet, maar een goede uitkomst is er niet.

Hoe komt dat nu? Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. In moeilijke situaties ga je juist extra sterk op deze kwaliteiten leunen. Met andere woorden, je gaat je kwaliteiten éxtra inzetten om het probleem te lijf te gaan. Een boekhouder zal de neiging hebben om de overname getalsmatig te bekijken. Een fiscalist zal geneigd zijn om het vraagstuk te bekijken vanuit de fiscale mogelijkheden. Een jurist daarentegen zal adviseren hoe afspraken zo waterdicht mogelijk kunnen worden vastgelegd.

En zo worden er adviezen uitgebracht voordat duidelijk is wat écht belangrijk is voor de betrokkenen. Hoe zij tegen de toekomst aankijken. In dat geval kan pré-mediation uitkomst bieden; mediation vóórdat er sprake is van een conflict. Cruciale punten waarover gesproken moeten worden komen hierin boven tafel. Dus begin bij het begin. En misschien noem je het liever geen pré-mediation, maar gewoon het goede gesprek!

Thijs Tacken
Agrimediator

Related Posts