Follow Us On

Als bedrijfsopvolging op de deur klopt

Bedrijfsopvolging klopt steeds harder op de deur nu de fysieke werkzaamheden eigenlijk te zwaar worden voor ouders. De ouders wil graag afbouwen en hopen dat het bedrijf binnen vijf jaar wordt overgedragen. Maar ze durven er eigenlijk niet over te beginnen. Want er zijn meerdere kinderen die misschien wel interesse hebben. Dit dilemma komt veel voor in het familiebedrijf. Een combinatie van onderstaande factoren kunnen hierbij een rol spelen:

  • De oudste heeft vaak de meeste uren gemaakt en heeft mogelijk al vermogen opgebouwd (al dan niet in het bedrijf). Hij/zij wil graag duidelijkheid richting de toekomst en is soms al onmisbaar.
  • De jongste is nog aan het studeren. Hij heeft mogelijk zijn richting nog niet duidelijk, maar zeker niet evenveel ervaring en vermogen kunnen opbouwen.
  • Er zijn meerdere geïnteresseerden, maar eigenlijk kan er maar één overnemen.
  • Er zijn meerdere opvolgers, maar ze willen/kunnen niet samenwerken met elkaar of ouders.
  • Het kind dat ogenschijnlijk niet geïnteresseerd is, moet hij/zij worden betrokken of worden gevraagd?
  • Welke rollen moeten worden toebedeeld aan de eventuele partners?
  • Als het bedrijf wordt toebedeeld aan één van de kinderen, kunnen andere kinderen mogelijk niet hetzelfde deel krijgen (ongelijke verdeling).

Vaak is de grootste gezamenlijke wens dat men ‘geen gedoe‘ in de familie wil. Dan vragen bovenstaande dilemma’s een zorgvuldige benadering. Mijn ervaring is dat bespreken de enige optie is. Het liefst zo vroeg mogelijk en bij de start van een samenwerking.

Door open vragen, het afstemmen van verwachtingen en belangen, zorgen voor goede informatie en het vaststellen van kwalificaties die nodig zijn voor een goede opvolger kan er in het traject veel duidelijkheid komen. Stap voor stap. Als agrarische mediator zijn wij opgeleid om deze vragen te stellen, om losse en gezamenlijke gesprekken te voeren. Vertrouwelijk, neutraal, deskundig en met als doel een zo optimale oplossing te realiseren.

Zo klopt de hele familie met kerst bij elkaar op de deur..  zonder gedoe.

Dorine Zwaan, Agrimediator

Related Posts