Follow Us On

Fiscaal voordeel? Ja, graag!

Verslagen zat Geert bij mij aan de mediationtafel. “Als ik dat had geweten”, was ik er nooit aan begonnen”. Wat was het geval? Geert en Anita zijn 19 jaar getrouwd, nu gaan ze scheiden. Pakweg 11 jaar geleden zijn ze een VOF aangegaan. Na een paar goede jaren klopte de belastingdienst aan. Er is een VOF contract opgesteld, getekend en in de la gelegd. En nu bij de scheiding komt het contract weer uit de la en blijkt dat Anita economisch mede-eigenaar is van de onroerende zaken; dat betekent dat Anita meedeelt in de waardestijging vanaf het begin van de VOF. Geert dacht dat het aandeel van Anita niet groter was als het bedrag aan eigen vermogen op de balans.

Direct nadat Dave van school kwam is hij met de ouders in maatschap gegaan. Dat was handig, zei de accountant,  kon hij vermogen opbouwen en ook de belastingdruk zou minder worden. Allen hadden daar wel oren naar. Maar nu, na een 8-tal jaren zijn de problemen in de samenwerking zo groot dat Dave besloten heeft er mee te kappen. Ouders verdrietig, boos op Dave en op elkaar, maar de maatschap moet ontbonden worden. Dave wil zijn aandeel uit het bedrijf, de bank geeft geen extra financiering aan de ouders om Dave uit te kopen.

Een agrarisch bedrijf runnen is een complexe bezigheid, waarbij adviseurs onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ondernemers is de boekhouder daarin de vaste vertrouwenspersoon;  “dus als de boekhouder het zegt……..”

Deze voorbeelden geven aan, dat er bij het nemen van beslissingen op basis van “als de boekhouder het zegt….. “  gevolgen kunnen zijn die wel te voorzien maar niet verwacht waren.

U zult denken: ‘als mediator heeft u, achteraf, makkelijk praten. Een Agrimediator wil liever vooraf praten dan achteraf puinruimen;  de toekomst is onzeker, de mediator kan wel vooraf met u bespreken welke de mogelijke gevolgen van uw keuzes zijn in geval van verstoorde verhoudingen, scheiding, overlijden enz.

Rustig met elkaar de voorgenomen afspraken bespreken en niet ongelezen in de la leggen.

 

Truke Zeinstra, agrimediator

Related Posts