Follow Us On

Diensten

Waar wij u graag bij helpen

AgriMediation is gespecialiseerd in mediation bij onderstaande onderwerpen in de agrarische sector.

Bedrijfsoverdracht

Voor het bespreekbaar maken van verwachtingen, spanningen en (financiële) zorgen bij bedrijfsoverdracht en het maken van afspraken.

Familieconflicten

Voor hulp bij familieconflicten om vastgelopen relaties weer vlot te trekken, zodat mensen weer met elkaar communiceren.

Echtscheiding

Voor het begeleiden van man en vrouw bij (echt)scheiding en gespecialiseerd in situaties waarin een agrarisch bedrijf betrokken is.

Samenwerken

Voor bemiddeling bij een moeizame samenwerking of meningsverschillen met gevolgen voor de familierelaties en/of bedrijf.

Boer en buur

Voor het begeleiden van verstoorde burenrelaties met agrarische bedrijven, het inzichtelijk maken van de belangen en het zoeken naar geaccepteerde oplossingen.

Overheid

Voor bemiddeling van zaken rond bouw-, milieu-, aanleg- of watervergunningen en procedures rond ruimtelijke ordening en inrichting.

Zakelijke relaties

Voor het zoeken naar goede oplossingen van zakelijke geschillen zonder dat dit ten koste gaat van de vaak langdurige relatie.

Natuur en milieu

Voor oplossingen bij complexe verhoudingen tussen partijen op het gebied van natuur en milieu. Op basis van gelijkwaardigheid.

Lezingen

Onze agrimediators verzorgen graag lezingen voor groepen. Bijvoorbeeld bij bijeenkomsten met klanten, leden, studiegroepen of andere samenwerkingsvormen.

Ook voor andere zaken kunt u bij ons terecht. Op een neutrale en deskundige wijze zoeken we samen met u naar oplossingen.