Mediation

Bemiddeling agrarische sector

 

Wat is mediation?

Mediation is een manier van conflictoplossing

Als er sprake is van een conflict tussen partijen, dan zijn er in grote lijnen twee wegen om tot een beslechting van het conflict te komen. Iemand die boven de partijen staat doet een (bindende) uitspraak óf iemand helpt partijen om zélf samen tot een oplossing van het conflict te komen. Mediation valt in de tweede categorie.

Alle conflicten liggen veel ingewikkelder dan de vraag: krijg ik gelijk of krijg ik geen gelijk? Een bovenpartijdige rechter zal zich echter vaak beperken tot deze vraag. Voor partijen in een conflict spelen echter vaak meerdere belangen tegelijkertijd.

 

Belangen zoveel mogelijk dienen

En dat is juist het uitgangspunt bij mediation: oplossingen vinden waarbij de (individuele en gemeenschappelijke) belangen van iedere partij zoveel mogelijk worden gediend. Bij alle denkbare conflicten kan mediation uitkomst bieden.

Onder begeleiding van een onpartijdige mediator wordt gezocht naar welke belangen er spelen. Wat zit er áchter de standpunten en emoties van partijen? En welke mogelijke oplossingsrichtingen passen hierbij? Uiteindelijk wordt de oplossing die ieder het beste vindt in een overeenkomst juridisch vastgelegd.

Voorafgaand aan een mediation wordt altijd een overeenkomst gesloten waarin o.a. staat dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is, dat ieder vrij is de mediation te beëindigen, etc. Kortom, duidelijke afspraken over het proces en over de spelregels. Alleen zo zijn partijen in staat zelf de beste oplossing voor hun conflict te creëren.

Wilt u ook graag een conflict opgelost hebben? Neem dan contact op met een van onze mediators.