Follow Us On

Vraagt bedrijfsoverdracht om hernieuwde samenwerking?

Onlangs was ik betrokken bij een bedrijfsovernameproces. Vader en moeder hadden al enige jaren een samenwerking met hun zoon. Die had reeds enig eigen vermogen opgebouwd op advies van de accountant en met het oog op de overname. Op papier goed voorbereid dus.

Maar hoe zat het met de samenwerking?
Samenwerking, daarover hadden ze nooit met elkaar gepraat. En niet over taakverdeling,  een toekomstvisie en de verdeling van verantwoordelijk- heden. Juist dat begon te wringen. Er waren discussies ontstaan over de kleinste dingen. Dat vader snel was ingegaan op de mogelijkheid fosfaatrechten te kopen, was de druppel die de emmer deed overlopen. De zoon was woest. Hoe kon vader zonder overleg beslissen, terwijl uitbreiding van de veestapel niet de bedoeling was. Dit moment werd de aanleiding om een mediator in te schakelen.

Nu bleek dat zoon een hele andere visie had op de toekomst van het bedrijf had dan zijn ouders. Met zijn vriendin, die een baan in de zorg had zag hij veel toekomst voor een zorgboerderij. Maar dat hadden ze niet eerder met de ouders besproken en vader en moeder wilden ook geen vreemd volk op het erf.  Er moest een behoorlijke inhaalslag op communicatief vlak worden gemaakt.

Waarden
Toen er werd gesproken over de onderliggende waarden kwamen zaken als ‘vrijheid’ en ‘respect’ aan de orde. Het bleek dat ouders en zoon meer met elkaar gemeen hadden dan gedacht. Vader en moeder vonden vrijheid een groot goed en wilden hun zoon zijn keuzevrijheid niet onthouden. Wel verwachtten ze ‘respect’ voor hun wensen. Door tussenkomst van de mediator konden er afspraken  gemaakt worden, bijvoorbeeld over een erfafscheiding om de privacy van de ouders te waarborgen.

Ook uit dit voorbeeld blijkt weer hoe belangrijk het is om bij een bedrijfsoverdracht ook aandacht te hebben voor de sociale kant en de gedachten daarover uit te spreken. Alleen dan kan een bedrijfsoverdracht succesvol zijn.

Dorien Bos-Klaver

Related Posts