Monthly Archives: maart 2018

Zegt u het maar……

Boeren en tuinders zijn gewend aan het vragen naar informatie;  zij zitten regelmatig met een adviseur aan de keukentafel om zich te laten informeren over het voeren van de dieren, bemesting van het land, fiscale aspecten in de bedrijfsvoering enz. Er wordt gesproken, gewikt en gewogen, op internet naar aanvullende informatie gezocht en soms een ‘second opinion’ gevraagd. Niet zelden vraagt de boer tenslotte aan de adviseur: “zegt u het maar wat het beste is” Hoe anders is dat als