Monthly Archives: november 2016

Wie goed doet, goed ontmoet?

In de agrarische sector zijn veel ontwikkelingen gaande, waardoor de samenwerking tussen bedrijven weer belangrijker wordt: we hebben elkaar nodig. De melkveehouder en de akkerbouwer zijn daarbij een belangrijk voorbeeld. In zulke samenwerkingsverbanden ,die vaak niet strak geregeld zijn maar uit diverse losse afspraken bestaan, zie je dat er vaak dat er over en weer verwachtingen ontstaan. Ook bij goed buurschap kennen we het waarschijnlijk allemaal wel: je verricht bepaalde werkzaamheden voor een ander, zonder er op dat moment expliciet