Monthly Archives: juli 2016

Samenwerken

Reden van samenwerken In iedere bedrijfstak wordt veel samengewerkt; niet altijd loopt de samenwerking optimaal. In de verticale kolom werken leveranciers en klanten met elkaar samen. Er is sprake van horizontale samenwerking als twee ondernemers met een vergelijkbaar bedrijf met elkaar samen werken. Uiteraard werkt u ook samen met het personeel en met adviseurs. Ieder heeft zijn eigen reden om samen te werken; vaak is het terug te voeren naar financiële voordelen. Toch worden samenwerkingsverbanden verbroken terwijl er wel financieel