Monthly Archives: april 2016

In de schoenen van een ander

We hebben er dagelijks mee te maken: de ideeën en meningen van anderen. Soms zitten die op één lijn, soms staan ze lijnrecht tegenover elkaar.  Vaak gaan we hierover met elkaar in gesprek. En gelukkig begrijpen we elkaar over het algemeen wel, voelen aan wat belangrijk is en vinden gezamenlijk een richting of oplossing. We zijn dan in een ontspannen en open  communicatie bezig de ander te vertellen hoe we zelf tegen de situatie aankijken, maar proberen ons ook in