Follow Us On

Welkom bij Agrimediation

Mediators met boerenverstand en boerengevoel

Conflicten horen bij het leven en bij zaken doen. Soms is het inzetten van een onafhankelijke, neutrale deskundige nodig. Dat is de rol van een mediator. Mediation is ons vak en wij zijn gespecialiseerd in de agrarische sector. Mediators met boerenverstand en boerengevoel. We vormen een landelijk netwerk en ondersteunen elkaar met kennis en kunde, bijvoorbeeld via intervisie.

Mediation is een proces waarin partijen, die met elkaar een geschil hebben, samen op zoek gaan naar oplossingen met hulp van een onafhankelijke agrimediator. Overal waar meningsverschillen moeten plaatsmaken voor overeenstemming en harmonie kunnen we een rol vervullen. Denk aan communicatie binnen het (familie-)bedrijf, familieruzies, echtscheiding, problemen binnen het bedrijf of geschillen met zakelijke relaties of de overheid. Ook in situaties waarin je nog niet spreekt van een conflict kunnen we helpen.

Komt u er samen niet meer uit? Of wilt u erger voorkomen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze agrimediators.

Situaties waar wij bemiddelen

Bedrijfsoverdracht

Voor het bespreekbaar maken van verwachtingen, spanningen en (financiële) zorgen bij bedrijfsoverdracht en het maken van afspraken.

Familieconflicten

Voor hulp bij familieconflicten om vastgelopen relaties weer vlot te trekken, zodat mensen weer met elkaar communiceren.

Echtscheiding

Voor het begeleiden van man en vrouw bij (echt)scheiding en gespecialiseerd in situaties waarin een agrarisch bedrijf betrokken is.

Samenwerken

Voor bemiddeling bij een moeizame samenwerking of meningsverschillen met gevolgen voor de familierelaties en/of bedrijf.

Boer en buur

Voor het begeleiden van verstoorde burenrelaties met agrarische bedrijven, het inzichtelijk maken van de belangen en het zoeken naar geaccepteerde oplossingen.

Overheid

Voor bemiddeling van zaken rond bouw-, milieu-, aanleg- of watervergunningen en procedures rond ruimtelijke ordening en inrichting.

Zakelijke relaties

Voor het zoeken naar goede oplossingen van zakelijke geschillen zonder dat dit ten koste gaat van de vaak langdurige relatie.

Natuur en milieu

Voor oplossingen bij complexe verhoudingen tussen partijen op het gebied van natuur en milieu. Op basis van gelijkwaardigheid.

Lezingen

Onze agrimediators verzorgen graag lezingen voor groepen. Bijvoorbeeld bij bijeenkomsten met klanten, leden, studiegroepen of andere samenwerkingsvormen.

Ons werkgebied is Nederland

  1. Dick Veldink, Meppel Drenthe
  2. Anne Marie van Oldeniel-Boerhof, Lettele Overijssel
  3. Dik Veefkind, Heerhugowaard Noord-Holland
  4. Peter van Genderen, Houten Utrecht
  5. Albert Voet, Zeeland Noord-Brabant
  6. Thijs Tacken, Roermond Limburg
  7. Rieke van Roessel, Udenhout Noord-Brabant
  8. Mariska Heutinck-Papen, Eibergen Gelderland

Onze mediators

Klik op de foto voor meer informatie

Rieke van Roessel

Udenhout (NB)
Dik Veefkind

Dik Veefkind

Heerhugowaard (NH)

Albert Voet

Zeeland (NB)

Dick Veldink

Meppel (DR)

Thijs Tacken

Roermond (LB)

Benieuwd naar onze werkwijze?

Ga dan naar de pagina werkwijze en lees meer over onze aanpak.

Lezingen

Onze agrimediators verzorgen graag lezingen voor groepen. Bijvoorbeeld bij bijeenkomsten met klanten, leden, studiegroepen of andere samenwerkingsvormen. Op een bijeenkomst verzorgen we het totale inhoudelijke programma. Ook kunnen we een presentatie verzorgen dat past bij het thema van de avond. De inhoud van de presentatie stemmen we altijd vooraf  af met de organisatie.

We lichten graag de betekenis van mediation toe in diverse conflictsituaties en geschillen op zakelijk terrein of in de familieverhoudingen. Ook vertellen we over de voordelen van mediation ten opzichte van de juridische conflictbenadering.

Aan de hand van praktijksituaties laten we zien op basis van welke signalen conflictsituaties te herkennen zijn en hoe verdere escalatie te voorkomen is. Ook maken we bij geschillen de voordelen van de inzet van een onafhankelijke derde duidelijk voor zowel direct als indirect betrokken partijen. De positie van de doorverwijzers stellen we ook aan de orde.

Heeft u interesse? Neem dan gerust contact met ons op.