Category Archives: Blog

Samen werken is niet altijd samenwerken

Samenwerken is niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet op een familiebedrijf waar het zakelijke en privé nauw met elkaar verweven zijn. Als de samenwerking op een agrarische bedrijf niet lekker loopt kan dat verschillende oorzaken hebben. Karakters kunnen botsen, er is sprake van een generatiekloof of verschil in ambitie en visie. Ook kunnen man-vrouwverschillen de samenwerking beïnvloeden of lopen de rollen die er zijn in een familiebedrijf door elkaar; je bent niet alleen elkaars zakenpartners maar ook familie. Verschillen kunnen

Stilstaan of bewegen

Voor de meesten van ons geldt dat het goed is om af en toe eens even stil te staan. Stilstaan bij je leven, de dingen die je doet en die je zou willen doen. Stilstaan om terug te kijken op wat er bereikt is of waar je dankbaar voor kunt zijn. Stilstaan om de blik te verbreden, zicht op de toekomst te krijgen, een nieuw perspectief te ontwikkelen. Vruchtbare momenten, maar wel het het doel om weer verder te gaan.

Nieuwe wegen in conflicthantering

Menselijk en rechtvaardig; is de rechtstaat er voor de burger? En voor de boer? In de agrarische sector nemen spanningen toe door een stapelende regelgeving in een context van onzekere markten. Hoe is het gesteld met de rechtsbeleving van boeren en tuinders? Hoe ervaren zij politieke besluiten waarbij toevallige meerderheden regels maken die de een net de ruimte geeft voor ontwikkeling en de ander klem zet omdat de criteria hen uitsluiten. Een aantal ondernemers neemt juristen in de arm die

Het spijt me

Bij de afronding van een conflict passen soms verontschuldigingen. Soms wil een partij al tevoren excuses: ‘hij moet eerst sorry zeggen anders praat ik niet met hem’. Dat gaat ervan uit dat de andere partij het ermee eens is dat hij schuldig is of dat eenzijdige verontschuldigingen gepast zijn. De eis tot excuses wordt door de ander ervaren als een vernedering en soms is die ook zo bedoeld: ‘jij moet op de knieën’. Dat gaat niet werken omdat het een

Balans

Het noodlot slaat toe. Vader, eigenaar van een groot akkerbouwbedrijf, krijgt een ernstig ongeluk. Zes maanden herstel en revalideren volgen. Gelukkig neemt de zoon, die al in maatschap zit met vader en moeder, de taken van vader over. Hij regelt inkoop, verkoop, bemesting en de oogst. Het blijft goed gaan met het bedrijf. Na een half jaar start vader langzaam aan weer zijn werkzaamheden op het akkerbouwbedrijf. Eind goed, al goed zou je zeggen. Het gaat echter mis, heel erg

Stille Nacht ……..

In de decembermaand is familie belangrijk en zijn er veel familiebijeenkomsten. In folders en tijdschriften zien wij mooie foto’s met vrolijke families met elkaar aan tafels die het vooral gezellig hebben met elkaar.  Maar is de werkelijkheid ook zo?  Een groot deel van de Nederlanders heeft geen contact meer met een of meer familieleden door (onuitgesproken)  conflicten. En dat doet vaak pijn, heel veel pijn. Slechte familieverhoudingen is een situatie waar bijna nooit bewust voor gekozen is, het is zo

Wie goed doet, goed ontmoet?

In de agrarische sector zijn veel ontwikkelingen gaande, waardoor de samenwerking tussen bedrijven weer belangrijker wordt: we hebben elkaar nodig. De melkveehouder en de akkerbouwer zijn daarbij een belangrijk voorbeeld. In zulke samenwerkingsverbanden ,die vaak niet strak geregeld zijn maar uit diverse losse afspraken bestaan, zie je dat er vaak dat er over en weer verwachtingen ontstaan. Ook bij goed buurschap kennen we het waarschijnlijk allemaal wel: je verricht bepaalde werkzaamheden voor een ander, zonder er op dat moment expliciet

Leergierig en nieuwsgierig

Vanouds zijn boeren en tuinders niet de grootste liefhebbers van school, boeken en theorieën. Praktische mensen als ze zijn, zijn de meeste boeren liever bezig met uitvoerende werkzaamheden. Dat neemt niet weg dat de moderne boer en tuinder in het algemeen goed opgeleid is, HBO of universitaire studie is geen uitzondering meer, en dat is geen luxe maar noodzaak om de complexiteit van het agrarisch bedrijf goed te kunnen managen. Maar de gevolgde opleiding is geen eindstation. Boeren leren continu

« Older Entries